ปุ่มปิด
เรียนรู้เพิ่มเติม
รางวัลใหญ่สุดพิเศษ
Samsung Galaxy Z flip 3
Apple Watch Series 7
Gold Bar 10 Gram
รางวัลเงินสด
จำนวนเงินรางวัลทั้งหมดแสดงเป็น THB (ไทยบาท)
รางวัลที่ 2
1,500
รางวัลที่ 1
2,000
รางวัลที่ 3
1,000
รางวัลที่ 4
500
รางวัลที่ 5
300
รางวัลที่ 6
150
รางวัลที่ 7
100
รางวัลที่ 8
50
รางวัลชมเชย
25
ผู้ชนะของรางวัล
ผู้ชนะรางวัลเงินสด
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข